Vitesse –  Sparer 20% av vasketiden!

Vitesse utstyr kan være et viktig konkurransefortrinn. Vitesse er et høytrykkssystem med  8 oscillerende dyser, som blir plassert foran børstene. Dette konseptet leveres kun til Christ maskiner, og har vært en stor suksess siden det ble lansert i 2012.

Vitesse høytrykkskonsept Sparer to turer pr. vask, og øker kapasiteten med 20 %, eller 2 vask pr. time. Inneholder: Høytrykkstårn med oscillerende dyser, endret plassering av skumdyser, samt spesiell programmering.

Dine fordeler:

  • Sparer 2 runder pr. vask
  • Sparer 1,30min pr. vask
  • 20 % mer kapasitet
  • 2 vask pr. time

Tilgjengelig for:

 Centus | Varius | Genius | Primus | Quantus | Varius 1+1 | Varius Takt | Aquatus Prime