En team-player

To spesialiserte portaler, en for vask og en for tørk, kan øke hastigheten på vaskeprosessen betraktelig. På en pasering kan flere funksjoner utføres samtidig. En annen stor fordel med takt-anlegg, er den store fleksibiliteten i vaskeprogrammer.

Et annet blikkfang vil være LED visus skjerm i toppen av maskinen, og piktogram med lys som viser maskinens programforløp.

VASKE- OG TØRKEPROSESSEN

Steg 1 – Bilen plasseres foran tørkeportalen. Vaskeportalen er bakerst i startposisjon.

Steg 2 – Tørkeportalen beveger seg fra venteposisjon og mot bilen. Høytrykksvask og skumvask vil bli utført.

Steg 3 – Vaskeportalen starter samtidig med hovedvask.

Steg 4 – Når portalene beveger seg tilbake vil et tørkemiddel, eller et voksmiddel bli påført.

Steg 5 – Tørkeportalen starter på slutten av vaskeprosessen. Den kraftige, tidsbesparende tørken trenger bare en tur.

FILM

BILDEGALLERI

TILGJENGELIGE INNOVASJONER