Våre dedikerte kjemister har ansvarsfullt utviklet innovative rengjørings- og etterbehandlingsprodukter, med det for øye å levere de reneste, blankeste og tørreste bilene i bransjen. Hvert produkt er designet og optimalisert gjennom en rekke lab- og på-plass-tester, etterfulgt av grundige tester utført i den virkelig verden med reelle miljøer.

Når en bil vaskes, skjer det en komplisert kjemisk reaksjon som varierer gjennom hele vaskeprosessen. En mengde faktorer påvirker vaskeresultatet, og skal «håndteres» av vaskekjemikaliene og miksen av disse.

Vannkvalitet, sesongavhengige temperaturer, forurensning og veikvalitet er eksempler på dette, og disse elementene endres ofte fra sted til sted, fra by til by og selv fra kommune til kommune.

FORVASK & AVFETTING

Forvask er en generell betegnelse på produkter som påføres bilen innen selve vaskeprosessen starter. Dette gjøres for å løse opp forurensningene slik at de lettere lar seg fjerne under vaskeprosessen.

SKUM

Skum benyttes som forvask nr. 2, eller som eneste forvask i enklere vaskeprogrammer. Skum er svært viktig ved bruk av børsteløse maskiner og/eller i børsteløse programmer på kombimaskiner. Skummende produkter benyttes også i
forbindelse med skumbørster i selvvaskanlegg.

SHAMPO

Shampo benyttes i børstemaskiner for å holde børstene rene, og betegnelsen brukes også om rengjøringsmidler som tilsettes sammen med høytrykk i selvvaskanlegg.

POLERING

Polering er et begrep som har kommet inn i vaskeprosessen etter at de myke børstene ble introdusert. De fleste maskiner kan i dag utstyres med denne ekstra funksjonen, og Turtle Wax har utviklet avanserte produkter til formålet.

VOKS & AVRENNING

Voks er en felles betegnelse på en rekke produkter som skal gjenskape glans og beskytte flatene mot vær- og vind, samt andre miljøbelastninger. Industrielt nedfall og/eller sur nedbør er et problem i store deler av landet. Pollen og andre utfellinger fra planter og trær samt fugleskitt, er noe vi alle stifter bekjentskap med. En voksbeskyttet bil vil holde seg pen lengre, og fremfor alt, den er lettere å holde ren. Avrenning brukes som betegnelse på midler som brukes i siste skylletur, for å sprekke opp vannfilmen slik at vannet lettere lar seg fjerne med tørkeviftene.