Uavhengig av økonomiske svingninger og sesonger er det alltid behovet for å vaske og vedlikeholde bilen. Mange foretrekker å gjøre dette for hånd. Det er derfor et voksende markedet for selvvaskeanlegg. Bilvask på gaten eller gårdsplassen har i mange år vært svært vanlig, men med økt fokus på miljø velger flere å oppsøke vaskeplasser hvor det er tilrettelagt for korrekt behandling av kjemi. Våre selvvaskeanlegg leveres av tyske Christ og kan skreddersys etter behov. Vi leverer komplette , fleksible selvaskeanlegg i alle størrelser, velegnet for tøft Skandinavisk klima.