Leddede sidebørster

Leddede sidebørster. En patentert Christ konstruksjon som medfører at sidebørstene passer perfekt til moderne bilers form. Børstene er leddet slik at øvre del arbeider vinklet innover, mens nedre del forblir loddrett. Dette passer utmerket til moderne bilers form, som er bredest nede, og blir smalere opp mot taket. Derved vaskes hele siden på hver børstetur uten, for høyt press mot flatene.

De eneste børstene på markedet som er fleksible.

Driftssikkert og testet gjennom år med en patentert teknologi, garanterer vi en perfekt vask. Den jevne kontakt-trykket over hele høyden garanterer en effektiv og skånsom vask.

Konturen blir dekket slik at rengjøringseffekten kan dobles, sammenlignet med rette sidebørster. Når du vasker rette sider er sidebørstene låst loddrett. De leddede børstene vil bli oppfattet som høy kvalitet av dine kunder.

Tilgjengelig for: