5 BØRSTER

Bedrifter med mange kjøretøy på veiene krever effektive og raske storbilvaskere. Det innovative «rollover konseptet» til Christ Magnum-5, gir den perfekte kombinasjonen av kvalitet og kvantitet for vasking av storbiler. Maskinen kan leveres som «Halvstasjonær drift» eller «rollover»

I tillegg har også Magnum-5 samme funksjoner som Magnum-3.

Fordeler:

18 meter på 2,5 minutt

Halvstasjonær drift gjør det mulig å vaske en ledd-buss med en lengde på 18 meter på rundt 2,5 minutter uten at det går ut over vaskekvaliteten. Vask foran og bak blir gjort med sidebørster. I tillegg må man kjøre igjennom vaskeportene. Det gis signal om når man skal kjøre og når man skal stoppe.

FILM

BILDEGALLERI