Kränzle Therm setter standard med sine tekniske fordeler.

Kränzle-therm varmtvann-høytrykksvaskere, kombinerer et stort antall tekniske innovasjoner, utarbeidet av Kränzle. Dette bidrar til å skape en pålitelig drift, bedre maskinsikkerhet og ikke minst betjeningen og bruken av maskinen. Kränzle-therm maskinene arbeider ytterst drift-sikkert, miljøvennlig, effektivt og støysvakt. Kränzle-therm representerer det nyeste av teknikk og sikkerhet.

 1. SIKKERHETSVENTIL
  beskytter mot utillatelig høyt overtrykk.
 2. STRØMNINGSVOKTER
  forhindrer en overheting av varmekammeret ved vannmangel.
 3. TRYKKVOKTER
  Frigivelse av forbrenning kun ved tilgjengelig arbeidstrykk.
 4. DIFFFERANSE-TRYKKBRYTER
  styrer den automatiske avkopling, hvis sikkerhets-avkoplingspistol holdes lukket i 30 sekunder.
 5. OVERSTRØMUTLØSER
  avkopler høytrykksvaskeren ved for høyt strømforbruk.
 6. OPTISK FLAMMEOVERVÅKING
  avkopler brennstofftilførselen, hvis brennerflammen går ut.
 7. TRYKKREGULERINGSVENTIL
  muliggjør trinnløs regulering av vannmengden og vanntrykket, samt den trykkløse bypass-drift.

DIGITAL-TERMOSTAT THERM-1 SERIEN

DRIFTSMÅTE 1: TERMOSTAT-REGULERING I °C
Den ønskede vanntemperatur fastsettes på forhånd i °C. En termostat måler temperaturen på slutten av varmeslangen og styrer brenneren inntil den ønskede temperatur er nådd. (VIRKELIG-temperatur vises i displayet.)

DRIFTSMÅTE 2: BRENNER-EFFEKT I %
Brenneren inn- og utkoples på grunnlag av innstilt prosenttall (BEREGNET-verdi) i en tilsvarende taktfrekvens. Vanntemperatur på slutten av varmeslangen blir vist i °C som VIRKELIG-verdi. Fordelen ved denne driftsmåte ligger i en nesten presis opprettholdelse av vanntemperaturen (+/- 1°C), selv ved drift med delmengder og lave temperaturer.

DRIFTSTIME-TELLER
for enkel påvisning av service-intervaller.

Høytrykkspylere med varmtvann